BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
TANGING YAMAN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.3 (93 votes)

KORO:
Ikaw ang aking tanging yaman
Na di lubusang masumpungan
Ang nilikha Mong kariktan
Sulyap ng 'Yong kagandahan

Ika'y hanap sa tuwina
Nitong puso'ng Ikaw lamang ang saya
Sa ganda ng umaga
Nangungulila sa 'Yo, Sinta (KORO)

Ika'y hanap sa tuwina
Sa kapwa ko Kita laging nadarama
Sa Iyong mga likha
Hangad pa ring masdan ang 'Yong mukha (KORO)

Habang nasa loob ng nobisyado, hindi maiiwasang umibig sa Diyos. Habang nasa loob ng nobisyado, kataka-taka bang nilikha ang Tanging Yaman ni Mano?BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com