BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
SA 'YO LAMANG

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.4 (50 votes)

Puso ko'y binihag Mo
Sa tamis ng pagsuyo
Tanggapin yaring alay
Ako'y Iyo habambuhay

Anhin pa ang kayamanan
Luho at karangalan
Kung Ika'y mapasa 'kin
Lahat na nga ay kakamtin

KORO:
Sa 'Yo lamang ang puso ko
Sa 'Yo lamang ang buhay ko
Kalinisan, pagdaralita
Pagtalima aking sumpa

Tangan kong kalooban
Sa Iyo'y nilalaan
Dahil atas ng pagsuyo
Tumalima lamang sa 'Yo (KORO)

Himg ay ginawa bilang mangagawa. Titik ay natala ng dalawang kapwa. Alay: tatlong sumpa. Buong puso, buhay at diwa.



BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com