BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
PASKO NG PAG-IBIG

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.3 (43 votes)

Handa na ba ang ating sarili
sa pagdating ng Tanging Napili?
Ialay sa Kanya ang papuri't
pasasalamat ng ating lipi.

Limutin na ang mga alitan,
ang karamutan at pag-aaway.

KORO
Magmahalan, magbigayan, at magkasundo.
Iwaksi ang galit sa ating mga puso.
Punuin na ng saya't ligaya ang mundo.
Panahon ng pag-ibig ang Pasko.

Katotohanan N'ya ay sabihin.
Kadakilaan N'ya ay awitin.
Dinggin daing ng kapwa natin:
Kapayapaan sa mundo'y hiling

Limutin na ang mga alitan,
ang karamutan at pag-aaway. (KORO)

Maging pag-asa sa ating kapwa.
Maging huwaran ng pag-unawa.

Pigilan lahat ng pagdurusa.
Dukha at api'y bigyang kalinga! (KORO)

Titik: Lui Morano
Himig: Norman AgatepBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com