BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
KANLUNGAN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.3 (45 votes)

REFRAIN
Yahweh, alam kong Ika'y naririto.
Lagi na tuwina sa tabi ko.
Sa kapahamakan, inililigtas ako.
Sa buhay na walang hanggan, akay-akay Mo.

Puso ko'y 'Yong nasiyasat, batid Mo ang lahat-lahat.
Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo.
Kamay ko'y lagi Mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan.
Yakap MO ako sa 'Yong bisig, kanlungan ko ang 'Yong pag-ibig. (REFRAIN)

Pag-ibig Mo'y s'an tatakasan? Sa rurok ng langit 'Ka'y nariyan.
Ikaw ang kaagapay saanman ako maglakbay.
Sa ningning man ng araw, hahantungan lagi ay Ikaw.
Yakap Mo ako sa 'Yong bisig, kanlungan ko ang 'Yong pag-ibig. (REFRAIN)

KODA Sa buhay na walang hanggan, akay-akay Mo.

Based on Psalm 139

For almost 30 years, Mr. Pagsi and Fr. Mano have been collaborating on songs that move hearts and stir souls. Now, teacher and student reunite to remind us of God's love, which gently cradles us throughout our lives.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com