BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
IYUNG-IYO

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.8 (48 votes)

Aking ipinaubaya sa 'yong tanging pagkalinga
Ang puso kong ibinukod sa Kanyang paglilingkod.

O Ina, ako'y tulungang tupdin ang buhay-binyagan.
Puso mo'y kalinis-linisan: hubugin mo ako nang lubusan!

KORO
Maria, mahal kong Ina! Puso ko, sa 'yo nakatalaga.
Ako'y gawin mong iyung-iyo, at ihandog mo ang buhay ko kay Kristo!

Iyo ang aking pamilya, pati ang aking bansa.
Nasa 'yong pangangalaga ang buong sangkatauhan. (KORO)

As we consecrate our lives, families and nation to Mary, we utter the prayer St. Ignatius once whispered to her: "Place us with your Son!"BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com