BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
IYONG ANGKIN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.6 (9 votes)

Kay hirap pala, Sinta, mapamahal sa 'Yo.
Hindi kita maunawaan, hindi kita maramdaman.

Kay hirap pala, Sinta, mapalayo sa 'Yo.
Kay tinding kalungkutan!
Poon, huwag Mo akong iwanan, 'pagkat:

REFRAIN 1
Saan Ka man naroroon, sasama ako, Poon.
Sa bundok man, karagatan, sadya kong Kita'y makapisan!

REFRAIN 2
Ligaya Mo'y saya ko rin. Lumbay Mo ay lungkot ko rin.
Naisin Mo'y hangad ko rin, pagka't puso ko'y Iyong angkin.

Ninanasa Kita tuwina, hanap ang 'Yong halik,
Pagka't tanging Ikaw ang kahulugan ng aking buhay, kaya't:

(REFRAIN 1, REFRAIN 2)

(INTERLUDE)

(REFRAIN 1, REFRAIN 2)BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com