BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
ISANG SAGLIT
Your rating: None Average: 4.3 (14 votes)

Isang saglit na walang hanggan
Ang buhay kong tangan
Paano kung wala ka nang
Langit na hantungan

Isang tuldok sa kalawakan
Katawan ko't isipan
Puso ko'y naghahagilap
Ng kabuluhan

KORO:
Ikaw lamang ang nakapupuno
Sa aming mga puso
Ikaw lamang ang nagbibigay kahulugan
Sa isang saglit na aming tangan

Ano'ng saysay ng pagpapantay
Ng lipunang pantay-pantay
Kung naglalaho naman
Anumang lipunan

Ano'ng saysay ng buong mundo
Kung sa pag-ikot ay hihinto
Puso ko'y naghahgilap
Ng kabuluhan (KORO)BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com