BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
HUMAYO'T IHAYAG

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (104 votes)

Humayo't ihayag (Purihin Siya!)
At ating ibunyag (Awitan Siya!)
Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus
Ang Siyang sa mundo'y tumubos

KORO:
Langit at lupa, Siya'y papurihan
Araw at tala, Siya'y parangalan
Ating 'pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan
Aleluya

Halina't sumayaw (Buong bayan!)
Lukso sabay sigaw (Sanlibutan!)
Ang ngalan Niyang angkin singningning ng bituin
Liwanag ng Diyos sumaatin (KORO)

At isigaw sa lahat
Kalinga Niya'y wagas
Kayong dukha't salat
Pag-ibig Niya sa inyo at tapat

Kay tagal nagbalak, bago nakaindak. Titik ay nasulat, dahil sa kakahatak.

Maraming taon nang balak ni Manoling na lumikha ng awiting Gospel sa Filipino, upang maawit ng madla, ngunit hindi sya makagawa, hanggang sa 1996, kung kailan biglang dumating sa kanya ang himig ng Humayo't Ihayag. Hinatak niya ang mga kasambahay na Heswita upang magbigay ng titik. Hindi niya pinalampas ang araw nang hindi tapos ang kanta. Katulong sina Johnny Go at Louis Catalan, natapos ang awit nang hatinggabi.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com