BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
HESUS, AKING KAIBIGAN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4 (20 votes)

Mula nang pagtawag Mo'y marinig,
ang puso'y nabuhay sa bagong pintig.
Turuan ng tapang ang aking tinig,
Nang maibunyag ko ang 'yong pag-ibig.

Mula nang pag-ibig Mo'y nadama,
kailanman di na ako nag-isa.
Anumang suliranin o problema;
Lahat kakayahin 'pagkat nariyan Ka.

KORO 1
O Hesus, aking kaibigan,
Tanging sandigan
Manatili sa 'king puso.
Hesus, aking ligaya,
Tanging pag-asa.
Minahal mo ako
Kahit di nararapat sa 'Yo.

Takasan ko man ang 'Yong paglingap,
Hindi ka titigil sa paghahanap.
Saang sulok man ang aking marating,
kasama kita at laging kapiling.

Hanggang sa huli kong paghinga,
Pupurihi't pasasalamatan kita.
Ikaw ang katuwiran, Ikaw ang saysay,
Ikaw ang hantungan ng aking buhay.

KORO 2
O Hesus, aking kaibigan,
Aking tanggulan,
Kupkupin ang aking puso
Hesus, aking huwaran
Dapat tularan
Gabayan Mo ako
Nang ako'y mapalapit sa 'Yo.

(KORO 1 2x)

(KORO 2)

KODA
Gabayan Mo ako, sa 'king pagkalito.
Tanglawan Mo ako, saanman landas ko.
Minahal Mo ako nang ako'y magmahal tulad Mo.

BAYAN, UMAWIT! Songwriting Contest Winner
Composer: Noel Sanchez

Though we often call Christ Savior and Redeemer, it is not often that we call Him Friend. Yet this was precisely what He was to His apostles, to the poor and unwanted, to the sinners and the friendless. May His friendship towards us make us more like Him.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com