BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
HANGGANAN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4 (14 votes)

I
Kagaya ng isang dula, minsang ito'y umpisahan,
Kung pa'nong mayro'ng simula, ay mayro'n ding katapusan.
Ang awit mang naririnig, larawan bang namamasdan:
Lahat ng bagay sa daigdig, mayro'ng hangganan.

II
Pangako ay naiiga. Huwag kang mangusap nang tapos,
Dahil tayo'y nag-iiba. Lahat ng tao ay kapos.
Kani-kaniya tayong antas, ngunit katulad ng hagdan,
kahit gaano kataas, ay may hangganan.

KORO
Ang 'yong lakas ay may humpay; huhulaw bawat halakhak.
Sa salawahang tagumpay, huhupa rin ang palakpak.
Bakit ka pa patatangay, patutuksong pag-abalhan?
Ang bukas na hinihintay, baka nga di mo pa datnan.

III
Kapag di mo natagpuan ang puno't dulo ng buhay,
Lahat ay masasayang lang, mawawalan din ng saysay.
Hanapin mo ang Maylikha, dahil Siya ang kahulugan,
nagwikang Siya ang simula at ang hangganan.

(KORO)

(Ulitin ang III)

Composer/Soloist: Gary Granada
Recorded with permission from M2K Publishing

"Vanity of vanities! All things are vanity!" Pretenses of immortality deceive us into thinking that we are the beginning and end of all things. Yet there is only one who is both end and beginning, there is only one who is eternal: "I am who am!"BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com