BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
GABING KULIMLIM

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.6 (29 votes)

Pagsapit ng gabing kulimlim naririto Ako
Papawiin Ko ang lumbay mo
Kukumutan ka ng saya
At aakayin Ko ang pagsikat ng umaga

Yakapin mo'ng kaloob Kong buhay sa iyo
Sa piling Ko damhin mo ang mundo
Sa kapwa mo muling mabibigo
Kapayapaan Ko lamang ang sasagip sa iyo.

Anumang tagal ng gabi, kasama mo Ako
Di mo man tanto, narito Ako
Ang buhay Ko'ng nagdudulot ng buhay sa iyo
Kadilimang ito ay kakayanin mo

Pagsapit ng gabing kulimlim naririto Ako
Papawiin Ko ang lumbay mo
Kukumutan ka ng saya
At aakayin Ko ang pagsikat ng umagaBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com