BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
DAKILANG PAG-IBIG (REPRISE)

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.6 (7 votes)

REFRAIN
Dakilang Pag-ibig, saan man manahan,
Diyos ay naroon, walang alinlangan.
(Panginoon, maawa ka.)

 1. Tinipon tayo sa pagmamahal
  ng ating Poong si Hesus.
  Tayo’y lumigaya sa pagkakaisa
  sa Haring nakapako sa Krus. (REFRAIN)

 2. Purihi’t ibigin ang ating Diyos
  na siyang unang nagmamahal.
  Kaya’t buong pag-ibig din nating mahalin
  ang bawat kapatid at kapwa. (REFRAIN)

 3. Iwasan lahat ng pagkapoot,
  pag-aalinlanga’t yamot.
  Sundin ang landasin ni Hesukristo,
  at ito’y halimbawa ng Diyos. (REFRAIN)

 4. Mapalad ang gumagalang sa Diyos
  at sumusunod sa kanya.
  Tatamasain niya ang kanyang biyaya.
  Pagpalain siya’t liligaya. (REFRAIN)

CODA
Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.
Maawa ka, maawa ka.

WORDS Crispulo Pangilinan
MUSIC Eduardo P. Hontiveros, SJ
ARRANGEMENT Palan ReyesBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com