BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
DAKILANG PAG-IBIG (PIETA)

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 5 (3 votes)

REFRAIN
Dakilang Pag-ibig, saan man manahan,
Diyos ay naroon, walang alinlangan.

 1. O Ina, ika’y nagluluksa,
  Anak mong dakila, ngayo’y pumanaw na.
  Duyan-duyan muli ni Mariang Ina,
  si Hesus, sugatan at aba.
  (REFRAIN)

 2. O Poon, iyong nakikita,
  Mag-anak na aba, salat sa pag-asa.
  Nawawalay at nangungulila
  silang hanap lamang ay guminhawa.
  (REFRAIN)

 3. O Poon, iyong namamasdan
  Anak mong dayuhan, pinagtatabuyan;
  lumilikas, nawa’y makalaya
  mula sa bansang biniyak ng digma.
  (REFRAIN)

CODA
Diyos ay naroon, walang alinlangan.

REFRAIN
WORDS Crispulo Pangilinan
MUSIC Eduardo P. Hontiveros, SJ

NEW VERSES
WORDS Roy Tolentino
MUSIC Norman Agatep

ARRANGEMENT Norman AgatepBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com