BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
DAAN NG BAYAN
Your rating: None Average: 4.6 (9 votes)

KORO:
Ako'y maghahanda ng daan
Alang-alang sa aking bayan
Darting ang bayan ko
Mula sa bawat sulok ng mundo

Sa oras ng pagliligtas
Lilingapin ko'ng bayan ko
Ibabalik sa sariling lupain
Bayan, di ka maaalipin (KORO)

Kapag sa dagat ka daraan
Asahan mo'ng kita'y pangungunahan
Walang makadadaig sa iyo
Ni apoy, alon, hangin o bagyo (KORO)

Kalangitan, umawit ka
Lupa, ikaw ay magsaya
Ang liping hinirang ni Yahweh
Pinalaya't pinag-isa (KORO)BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com