BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
BIYAHENG LANGIT

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.4 (30 votes)

Ipagbunyi ang taong mapagpalaya,
Patunugin ang tambuli ng galak
Gawing banal ang sansinukuban
Sa kagandahang-loob Niyang dumatal.

Kalagan ang lahat ng mga bihag,
ang inusig ng makapangyarihan
O bayan ng Diyos ay palayain
sa mga bisig ng gahaman

KORO
Bayan, buong siglang ipahayag ang pagparito ng Diyos nating dakila.
Pag-ibayuhin ang ginhawang dulot ng balitang mapagpalaya.

Tumungo tayo sa lupang pangako at kapit-bisig tayong maglakbay.
Katarungan ni Yahweh, itaguyod laban sa panlilinlang.
Puksain ang ugat ng pagkabulag at durugin ang mga tanikala.
Ipahayag na ngayon ay mamamayani, kagandahang-loob ng Diyos.

(KORO)

Based on Leviticus 25
Composer: Noel Cabangon

The Kingdom of God will be built upon the broken chains of slaves set free, the empty tombs of those raised up and the bonds of love and justice which unite all peoples.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com