BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
BAWAT SANDALI

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.4 (57 votes)

Bawat sandali dalangin ko'y binibigkas
Nang masilayan Kang maaliwalas
Nang ibigin Ka, Panginoon, buong wagas
Nang aking masundan ang 'Yong bakas
Bawat sandali hangad Kita ang siyang landas

COUNTERPOINT:
Bawat sandali, aking dalangin
Masilayan Kang maaliwalas
Nang ibigin Ka, Panginoon ko
Nang masundan ang 'Yong bakas
Bawat sandali
Ikaw ang siyang landas

Unang awiting isinulat ni Manoling sa Sacred Heart Novitiate, kung saan kanyang nasilayan Siya, inibig Siya, at sinundan Siya.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com