BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
AWIT NG PAGHAHANGAD

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.4 (214 votes)

O Diyos, Ikaw ang laging hanap
Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad
Nauuhaw akong parang tigang na lupa
Sa tubig ng 'Yong pag-aaruga

Ika'y pagmamasdan sa dakong banal
Nang makita ko ang 'Yong pagkarangal
Dadalangin akong nakataas aking kamay
Magagalak na aawit ng papuring iaalay

KORO:
Gunita ko'y Ikaw habang nahihimlay
Pagkat ang tulong Mo sa tuwina'y taglay
Sa lilim ng Iyong mga pakpak
Umaawit akong buong galak

Aking kaluluwa'y kumakapit sa 'Yo
Kaligtasa'y tiyak kung hawak Mo ako
Magdiriwang ang hari, ang Diyos, S'yang dahilan
Ang sa Iyo ay nangako, galak yaong makamtan (KORO)

CODA:
Umaawit, umaawit
Umaawit akong buong galak

Isa sa dalawang awit ng Bukas Palad na hango sa Salmo 63. Itong likha ni Charlie ang kinikilala ngayon bilang isa sa mga anthem ng Jesuit Volunteers Philippines. Marahil kilala ito ng karamihan mula sa isang public service commercial ng PLDT.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com