BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
ANG PUPUNO SA AKIN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (24 votes)

I
Madama man ang ligaya, matanggap man ang karangalan,
Maangkin man yaman at kalayaan, nasa'kin man ang lahat, tila may kulang pa.

II
Maabot man ang tagumpay, makamtan man mga parangal,
Makuha man mga luho at layaw, nasa'kin na ang lahat, ngunit may kulang pa.

KORO
Aanhin ko ang lahat ng yaman dito sa mundo kung wala Ka naman sa puso ko?
Anong halaga sa buhay ng tagumpay at parangal?
Makuha man ang lahat, hindi rin sasapat.
Ikaw lang ang pupuno sa kulang na buhay ko.

III
Magbago man ang kapalaran, mawala man ang karangyaan,
Maglaho man ang tuwa at saya, basta't Ikaw ang kapiling, lahat ay muling kakamtin.

TULAY
Ang ating pagkukulang ay bunga ng pagkaligaw.
Hayaan sundan ng puso ang Daan ng Buhay patungo sa Katotohanang:

(KORO)

(Ulitin ang III)

KODA
Ikaw lamang ang pupuno. Ikaw! Ikaw! Ikaw!

To find God in all things means never to be satisfied. Though it rejoices in what God has made, the human heart hungers and thirsts for its ultimate fulfillment and completion, restless until it rests in God alone.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com