BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
ANG AKING PASKO

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.4 (47 votes)

Pagkalembang ng batingaw
Aking puso'y napapahiyaw
Lumulukso sa pagdating ng ginaw na dala ng
Nagsisimulang araw
Magsisimbang-gabi na naman ako kasama mo
Maririnig ko nang muli ang tinig mong
Inaawit ang himig ng Pasko

Sa simula ng pagdarasal ko
Ngalan mo'y agad sa puso ko
Sana nama'y idulot N'yang mabago ko ang mundong
Iaalay ko sa 'yo
Sa araw ng Pasko magsisimba ako kasama mo
At doon ko iaabot ang anumang nabago ko
Kasama 'tong aking inaawit

Ipamamalas ko ang pag-ibig na nadarama sa 'yo
Katulad ng pagmamahal na sanhi ng pagdiriwang
Nitong ating Pasko, o giliw ko

At sa araw na ito alalahanin mong handang-handa ako
Maging kapiling mo

Kahit matapos na itong PaskoBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com