BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
ABANG MARIA
Your rating: None Average: 4.2 (65 votes)

Sino'ng mas malumanay sa kogong kumakaway
Sino'ng mas dalisay sa hamog sa himaymay
Sino'ng mas malambing sa mapaglarong hangin
Sino'ng mas maningning sa buwan at bituin

KORO:
Abang Maria, mahal naming ina
Ang landas tungo kay Hesukristo
Buong tiwala kanyang winika;
Maganap nawa ang 'Yong salita

Sino'ng magpapayapa sa bagyong nananakot
Sino'ng magpapasigla sa damong sumukot
Sino'ng kandungan ng mga dukha
Sino'ng tanggulan ng mahihina (KORO)

Sino ang reyna ng langit at lupa
Sino'ng nag-aaruga sa lahat ng nilikha (KORO)BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com