BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
ABA GINOONG MARIA

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.2 (361 votes)

Aba, Ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya
Ang Panginoon ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman
Ang 'yong anak na si Hesus

Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay
Amen

Hindi ba isang trahedya ang pagkamatay ni Ninoy Aquino? Kaya naantig si Manoling na kay Maria humingi ng saklolo.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com